EĞİTİM - BAŞVURU

Antik Dönemde Edessa (Urfa)

Antik Dönemde Edessa (Urfa)

İnsanoğlunun varoluşundan günümüze kadar sürekli olarak iskan edilen Edessa kenti, bu uzun zaman dil..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOJİ TARİHİ

ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOJİ TARİHİ

..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

ARAP DİLİNDE ZAMİR

ARAP DİLİNDE ZAMİR

Zamirler konusu genel olarak gramer kitaplarında ayrı bir bölüm halinde incelenir. Bunun yanında yal..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

ARAP ŞİİRİNDE MUVAŞŞAH

ARAP ŞİİRİNDE MUVAŞŞAH

..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Üzerinde çalışılan bu kitapın orijinal adı Nuhbetü’l-Encab fî’l-luğati’t-Türkiyye’dir. Mısır Emiri..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

EDEBİ ÇEVİRİNİN ÖZELLİKLERİ

EDEBİ ÇEVİRİNİN ÖZELLİKLERİ

Bilgi ve teknoloji çağı olarak nitelendirilen çağımızda her alanda görülen baş döndürücü gelişmeler..

35decimal_point00TL Ex Tax: 35decimal_point00TL

HASSA İLÇESİ’NİN (HATAY) BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

HASSA İLÇESİ’NİN (HATAY) BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

..

60decimal_point00TL Ex Tax: 60decimal_point00TL

İslâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri

İslâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri

Mezhep; dini yaşama yolu, metodu, düşünme ve fikir üretme sistemi, ekolü demektir. Meselâ, bir kişi ..

35decimal_point00TL Ex Tax: 35decimal_point00TL

LEHÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

LEHÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

LEHÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ..

60decimal_point00TL Ex Tax: 60decimal_point00TL

MACARİSTAN’DA OSMANLI HAKİMİYETİNİN TESİSİ VE İDARÎ TEMSİLCİLERİ

MACARİSTAN’DA OSMANLI HAKİMİYETİNİN TESİSİ VE İDARÎ TEMSİLCİLERİ

Osmanlı tarihinde ilk kez askerin desteğiyle tahta çıkan Yavuz Sultan Selim (1512–1520) devrinde ise..

60decimal_point00TL Ex Tax: 60decimal_point00TL

Polonya Basınında Atatürk ve Türkiye

Polonya Basınında Atatürk ve Türkiye

Polonya basının da Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi Türkiye'si üzerine seçme yazılar adıy..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

POLONYA DİLİ ( LEHÇE) DİL BİLGİSİ

POLONYA DİLİ ( LEHÇE) DİL BİLGİSİ

Lehçe Gramerin temel kurallarını temel seviyeden başlayıp ileri seviyeye dek içine alarak, Türkçe ka..

55decimal_point00TL Ex Tax: 55decimal_point00TL

ROMA İMPARATORLUĞU’NUN MERKEZİ ve DOĞU AVRUPA EYALETLERİNDE YAPILANMASI

ROMA İMPARATORLUĞU’NUN MERKEZİ ve DOĞU AVRUPA EYALETLERİNDE YAPILANMASI

..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

SIHHIYE MÜDİRİYET-İ UMUMİYESİ ECZACI DİPLOMA DEFTERİ

SIHHIYE MÜDİRİYET-İ UMUMİYESİ ECZACI DİPLOMA DEFTERİ

..

55decimal_point00TL Ex Tax: 55decimal_point00TL

Sir Paul Rycautun Halihazıdaki Şarkiyatçılığı:   Sultan, Devşirmeler, Harem

Sir Paul Rycautun Halihazıdaki Şarkiyatçılığı: Sultan, Devşirmeler, Harem

Bu çalışmamızın konusunu Sir Paul Rycaut'un 1666 yılında Londra'da basılan Osmanlı İmparatorluğu'nun..

45decimal_point00TL Ex Tax: 45decimal_point00TL

text_pagination