Üzerinde çalışılan bu kitapın orijinal adı Nuhbetü’l-Encab fî’l-luğati’t-Türkiyye’dir. Mısır Emiriyye Melikiyye medreselerinde öğrenim gören Arap öğrencilere Türkçeyi öğretmek amacıyla telif edilmiş olup dili Arapçadır.
Eserin temelini, Tanta  medresesi muallimi Murad Muhtar Efendinin aynı amaçla telif ettiği Nuhbe-i Zekiyye adlı kitabı oluşturmaktadır. Yaklaşık on sene medreselerde okutulan bu kitabın gözden geçirilmesi; fazlalıkların atılması, tenkih ve düzenlemeler yapılarak farklı bir çehreyle yeniden basılması gündeme gelmiştir. Bu görevi Muhammed Efendi Talib üstlenmiş ve bu çalışmayı ortaya koymuştur. Yeni eserin adı Nuhbetü’l-Encab fî’l-luğati’t-Türkiyye diye değişmiştir. Üzerinde çalıştığımız kitap bu yeni eserin Bulak-Mısır 1305 yılı ikinci baskısıdır.
Çalışmamız bir giriş ve Nuhbetü’l-Encab’ın muhtevasından oluşmaktadır.
Girişte; başlangıcından itibaren yakın zamana kadar Araplara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmalar beş dönem halinde irdelenmiştir. Bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Kaşgarlı Mahmud’un telif ettiği Dîvan-u Lugati’t-Türk adını taşıyan eserinin bunların arasında en önemli bir yeri işgal ettiği anlaşılmaktadır.
Daha sonra eserin muhtevasına geçilmiştir. Esere, Türkçe masdarların tanıtılmasıyla başlanmıştır. Ardından fiil konusuna geçer. Burada emir, nehiy, mâzî ve muzârî fiiller, tadiye edatlı fiiller, mechul fiiller, şart fiilleri gibi konular bol bol örnekler verilerek işlenir.. Her dersin sonunda ya da başlangıcında Türkçe kelimeler ve bunların anlamları, alfabetik olarak sunulmuştur.Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

  • Brand: TİYDEM
  • Product Code: dilogr002
  • Availability: In Stock
  • 45decimal_point00TL

  • Ex Tax: 45decimal_point00TL

Tags: ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ