Zamirler konusu genel olarak gramer kitaplarında ayrı bir bölüm halinde incelenir. Bunun yanında yalnızca zamirleri konu edinen eserler de vardır.

İbn Kemalin Def‘u ma yete‘allak bi’z-zamair mine’l-evham adlı risalesi de bunlardandır. Ancak burada zamirlerle ilgili hükümler peşpeşe sıralanmak yerine bu konudaki birtakım yanlış telakkiler enine boyuna incelenir, eleştirilir ve farklı bir boyut getirilir.

Eserde zamirlerle ilgili olarak ortaya konan ve bir çok dilci tarafından benimsenen bazı görüşleri İbn Kemal “vehim” diye niteler, bunlara niçin vehim dediğini açıklar ve kendine göre doğru olanı ortaya

koyar.

Çalışma, bir giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir.

Girişte Arap dilinde zamirler konusunda kısaca bilgi verilmiş ve bu alanda telif edilen bazı eserlere işaret edilmiştir.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ARAP DİLİNDE ZAMİR

  • Brand: TİYDEM
  • Product Code: dilogr001
  • Availability: In Stock
  • 45decimal_point00TL

  • Ex Tax: 45decimal_point00TL

Tags: ARAP DİLİNDE ZAMİR